DanskEnglish (British)

Hvordan gør ROBERT® en forskel for patienten?

Når en patient er sengeliggende eller inaktiv sker der hastigt en række fysiologiske ændringer i kroppen. Ændringerne øger risikoen for livsstilssygdomme og muskuloskeletale lidelser.

For hver dag en patient er sengeliggende tager det typisk 4-5 dage at nå tilbage til udgangspunktet. Og efter dialog med en sygeplejerske fra Hjerte-Lungekirurgisk afdeling er vi blevet bevidste om, at patienter kan være sengeliggende i over 14 dage.

Patientens styrke falder, knoglerne bliver svagere og senerne giver stive umedgørlige led. Derfor er det betydningsbærende at få genoptrænet sine muskler, sener og led så hurtigt som overhovedet muligt. Og netop derfor er ROBERT® specialiseret i genoptræning af muskler, sener, led og knogler. Alt efter patientens tilstand kan ROBERT® benyttes på et aktivt eller passivt niveau, da robotten kan anvendes både med eller uden modstand. 

Gennem ROBERT® kan patienten opleve et kortere indlæggelsesforløb i kraft af mængden af genoptræning, hvilket bevirker, at patientens livskvalitet øges og risikoen for følgesygdomme formindskes. 

 

 

We are looking for distributors

Please contact ket@myrobert.com