DanskEnglish (British)

Hvordan gør ROBERT® en forskel for samfundet?

Ved at lade ROBERT® varetage genoptræningen af sengeliggende patienter frigøres personalet, hvilket betyder, at deres ressourcer kan benyttes mere effektivt på landets hospitaler og plejehjem. Det betyder både færre nedslidninger og arbejdsskader hos personalet og mere effektiv genoptræning af patienten. Således kan indlæggelsesperioden forkortes og udgifter forbundet hermed nedsættes. Samtidig kan brugen af genoptræningsrobotten forebygge følgesygdomme. 

Derfor kan ROBERT® i høj grad siges at medføre reducering af sundhedsudgifter. Færre arbejdsskader og nedslidninger af sundhedspersonalet kan i sidste ende medføre, at samfundet spare en enorm sum penge, da blot nedslidte medarbejdere koster samfundet over 32 mia. kr. årligt. Ydermere kan øget genoptræning af patienten betyde hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvilket endvidere er at betragte som en gevinst for samfundsøkonomien. 

We are looking for distributors

Please contact ket@myrobert.com