DanskEnglish (British)

Hvordan gør ROBERT® en forskel for sundhedspersonalet?

ROBERT® vil gøre en aktiv forskel for sundhedspersonalets trivsel og arbejdsmiljø på landets hospitaler og plejehjem. Sundhedspersonalet arbejder dagligt med patienter, der kræver tunge løft i kraft af eksempelvis stillingsændringer og mobilisering. Herforuden eksisterer der tunge og kontinuerlige løft i relation til genoptræningen af patienterne. Disse forskellige løft belaster personalet og kan medføre nedslidning og arbejdsskader. Dette kan undgås ved brug af ROBERT®, da genoptræningsrobotten klarer de tunge løft og besværede arbejdsstillinger ved blot et par tryk på en skærm. Det betyder samtidig, at personalet kan benytte deres omsorg og varme hænder på andre essentielle patientbehandlinger, og undgå at føle forsømmelse i forbindelse med genoptræningen af patienten.

Monitorering af patientens udvikling
ROBERT® giver endvidere dig som sundhedsfagligt personale nye forudsætninger for at forbedre patientens tilstand. Det er tilfældet, da genoptræningsrobotten monitorerer aktivitet i relation til hver enkelt patient. Der er i dette henseende tale om, at ROBERT® kan levere tal på den modstand der er brugt under genoptræningen. På denne måde kan patientens udvikling følges, og fremtidige øvelser kan sammensættes efter behov ud fra analysen af robottens data.   

ROBERT® styrker sundhedspersonalets position
ROBERT® er ikke udviklet med det formål at erstatte sundhedspersonalet, men derimod med formålet om at supplere og styrke sundhedspersonalets position. ROBERT® frigiver tid som personalet kan bruge andre steder, hvor der er brug for dem. For brug for dem er der. Sundhedspersonalet er uundværlige på landets hospitaler og behandlingscentre. Det er de fordi visse opgaver aldrig vil kunne automatiseres. Patienter har behov for personligt nærvær, specifikke vurderinger af symptomer og udvikling og meget mere. Men lige så meget som vi har brug for sundhedspersonalet til at varetage personlige og komplekse opgaver, lige så meget har vi brug for at effektivisere og automatisere. Både for at skabe forbedret arbejdsmiljø for personalet og konstant at forbedre forudsætningerne for patienterne, men også for at imødekomme fremtidens samfundsmæssige udfordringer. 

 

We are looking for distributors

Please contact ket@myrobert.com