DanskEnglish (British)

Bag om Robert ApS

Udviklingen af en genoptræningsrobot som ROBERT® er omfattende. Specielt når vi sigter efter perfektion. Vores genoptræningsrobot har derfor indebåret meget forarbejde, brugerinvolvering og inddragelse af ekspertviden. Det betyder, at vi har samarbejdet på kryds og tværs fra ROBERT®s spæde start. Og det betyder, at vi har arbejdet hårdt og til stadighed gør det. 

Tilblivelsen af ROBERT® 

Ideen til ROBERT® opstod en almindelig tirsdag aften, hvor grundlæggeren Lasse Thomsen og hans hustru talte om dagens udfordringer på Hjerte-Lungekirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor Lasses hustru har sin daglige gang som sygeplejerske. Samtalen handlede om de udfordringer sundhedspersonalet oplever på daglig basis. Herunder specielt en udfordring i forhold til tunge løft i forbindelse med genoptræning af patienterne på afdelingen, der er skyld i smerter i lænd, håndled, skuldre og ryg og herfra udsprang de første tanker til ROBERT®.

Aftenens samtale satte gang i mit udviklergen og min trang til at løse problemer. Et udviklergen der er præget af mine 20 års erfaring inden for industriel automation og robotteknologi. Og denne tirsdag aften var ingen undtagelse. Jeg satte mig for at finde en løsning, der i første omgang kunne afhjælpe smerter hos sundspersonale som følge af løft. Det var altså grundstenen for tilblivelsen af genoptræningsrobotten.

Fra idé til løsning

Robert ApS bestod fra begyndelsen af den adm. direktør og grundlægger Lasse Thomsen, men blev hurtigt udvidet med en projektlededer med sundhedsfaglig indsigt. Projektlederen er uddannet fysioterapeut og har deraf en aktuel og værdifuld viden om genoptræningens betydning og konsekvenser, der er blevet brugt direkte i udviklingen af ROBERT®. Robert ApS består derudover af en stærk og dedikeret ejerkreds. Du kan blive klogere på ejerkredsen her

Siden er Fridel Laursen kommet til som ny projektleder, og Rune Kristensen som teknisk chef. Projektet er godt undervejs, og det sikres hele tiden at ROBERT® lever op til kravene til medicinsk udstyr, både i Danmark og Europa. 

We are looking for distributors

Please contact ket@myrobert.com