DanskEnglish (British)

Hvorfor er ROBERT® aktuel?

Vi står som samfund overfor en demografisk udfordring. Det viser tal fra Dansk Statistik. I 2014 var 11,9 % af befolkningen over 70 år. I 2050 er denne andel steget til 19,9 %. Herforuden falder aldersgruppen 19-69 årige i samme periode fra 64,5 % til 57,9 %. En udfordring der betyder, at varme hænder bliver en mangelvare i vores sundhedsvæsen. Med alderen hører sig en stigende sygdomsforekomst og med et øget antal af ældre forhøjes mængden af arbejdsopgaver hos sundhedspersonalet. For at stigningen af arbejdsopgaver ikke skal resultere i yderligere nedslidning af landets sundhedspersonale er der behov for udvikling af teknologier og produkter, som kan overtage de mest nedslidende opgaver og arbejdsgange. Det vil sige løsninger, der bidrager til højere effektivitet og produktivitet i en tid, hvor færre skal forsørge flere.

ROBERT® imødekommer det demografiske problem

Udfordringen imødekommer ROBERT®, der varetager genoptræningen af sengeliggende patienter og dermed frigør personalet for tunge og nedslidende løfteopgaver. Det betyder, at personalet kan bruge deres varme hænder til at varetage alle de andre patientopgaver, der allerede i dag optager majoriteten af sundhedspersonalets daglige tid og ressourcer.   

Genoptræning - en nødvendighed 

ROBERT® - your personal friendTM, er udviklet på baggrund af behov. Behov vi hos Robert ApS er blevet bevidste om gennem dialog med sundhedsfagligt personale, der oplever problematikker og behov på tætteste hånd. Derfor har vi under udviklingen af robotten ROBERT® et anseeligt fokus på samarbejde med sundhedsfagligt personale.

Joachim Kristensen, Fysioterapeut, fortæller om nødvendigheden af netop genoptræning af sengeliggende patienter:  

Genoptræning af sengeliggende patienter er en nødvendig del af et indlæggelsesforløb for at sikre, at patienten har de bedst mulige betingelser for at komme sig hurtigt. Men denne genoptræning er samtidig hårdt fysisk arbejde og kan resultere i skader for personalet.

At genoptræning er en nødvendig del af et indlæggelsesforløb understøttes endvidere i en analyse foretaget af Pension Danmark. I analysen vurderer de, at genoptræning efter en operation er afgørende for at få fuld værdi af den indsat, der er foretaget med patienten. Analysen finder du her.  

I forlængelse af ovenstående fortæller en sygeplejerske fra Hjerte-Lungekirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, at:

Det er meningen at sygeplejersken skal støtte og hjælpe patienter med de øvelser som fysioterapeuten har lavet et program for, når fysioterapeuten ikke selv er til rådighed. Min oplevelse er, at disse øvelser sjældent eller slet ikke bliver udført og det tror jeg i de fleste tilfælde skyldes, at både jeg og mine sygeplejekollegaer har svært ved at varetage disse øvelser grundet den fysiske belastning det medfører og samtidig fordi der er alskens andre tidskrævende sygeplejeopgaver, der kommer i første række. 

Det er altså tydeligt for os, at der er et behov for en genoptræningsrobot som ROBERT®, der kan aflaste sundhedspersonalet og varetage de opgaver, der i dag ikke er tilstrækkeligt med ressourcer til. Og som dermed kan skabe bedre forudsætninger for patienten og koste samfundet færre penge på den lange bane.  

We are looking for distributors

Please contact ket@myrobert.com