DanskEnglish (British)

Vores vision 

Med udviklingen af ROBERT® har vi en vision. Vi vil medvirke til, at sundhedspersonale verden over kan give den bedst mulige genoptræning og behandling af sengeliggende patienter på de bedst tænkelige vilkår og til den mindst omkostelige pris for samfundet.

Vores mission

Vi vil aflaste sundhedspersonalet for tunge og kontinuerlige løft, der i dag kan skabe fysiske belastninger og smerter i ryg, lænd, håndled og skuldre. Vi vil optimere genoptræningen gennem hyppigere og længerevarende træningsøvelser, der kan resultere i færre komplikationer og hurtigere genvinding af kræfter hos patienten. I et samfundsmæssigt perspektiv vil dette skabe besparelser. Det er tilfældet, da mindre belastning af sundhedspersonalet betyder mindre nedslidning og dermed mindre sygefravær, men til gengæld et forbedret arbejdsmiljø. At patienten i kraft af bedre genoptræning genvinder kræfter hurtigere betyder også hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt forkortet indlæggelsestid. Således sparer hospitalerne penge og samfundsøkonomien opnår en gevinst.  

We are looking for distributors

Please contact ket@myrobert.com